ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καταγγέλλουμε, τους βανδαλισμούς, που έγιναν από Φασιστοειδή στοιχεία στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, που συστεγάζεται στο 14ο και 15ο Γυμν. Πειραιά στην περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς. read more →

Protected by the Bad Bot Exterminator Pro