Ο Ο.Φ.Ο.Ν ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ 23η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Η λυκοσυμμαχία, που ονομάζεται Ε.Ε (Ευρωπαϊκή Ένωση), καθιέρωσε την 23η Αυγούστου ως «Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων». read more →

Protected by the Bad Bot Exterminator Pro