ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΦΟΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΦΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ :: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ


ΑΡΘΡΟ 1

Α) Ο ιδρυόμενος το 1936 στη Νίκαια Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όμιλος ( Ο.Φ.Ο.Κ.), που μετονομάστηκε το 1963 σε «Ο.Φ.Ο.Ν.», συνεχίζει τη λειτουργία του που ρυθμίζεται από το καταστατικό με έδρα την πόλη της Νίκαιας Αττικής, σαν ορειβατικός, εκπολιτιστικός όμιλος.

Β) Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και όχι μόνο, εργάζονται εθελοντικά. Ο όμιλος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και τυχόν κέρδη που απορρέουν από εκδρομές, συνδρομές, προσφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, που προκύπτει από τις εκδηλώσεις του ομίλου, ξοδεύεται δια την λειτουργία του ομίλου, των διαφόρων εκδηλώσεων και άλλων αναγκών, που απορρέουν από την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του ομίλου.


ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του ομίλου είναι:

Α)Η ανάπτυξη της αγάπης για τη φύση, τον εκδρομισμό, την πεζοπορία, την προστασία του περιβάλλοντος και η εξύψωση της φυσιολατρικής συνείδησης των μελών και φίλων του.

Β)Η δημιουργία του ορειβατικού τμήματος για την ανάπτυξη της ορειβασίας, όπου με τον όρο ορειβασία νοείται η ανάβαση στο βουνό με κύριο σκοπό την επίτευξη βαθμολογημένων διαδρομών, σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα βαθμολογίας, σε δύσκολο βουνό, βράχο και πάγο με χρήση ορειβατικών μέσων ασφαλείας.

Γ) Η προαγωγή του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών και φίλων του.

Δ) Η μελέτη και συνειδητοποίηση των προβλημάτων της κοινωνίας μας και η υπεύθυνη τοποθέτηση και συλλογική δράση για την επίλυσή τους.

Ε)Η δημιουργία και συντήρηση δανειστικής βιβλιοθήκης, κινηματογραφικής λέσχης, και η έκδοση περιοδικού ή δελτίου ενημέρωσης των μελών και φίλων του πάνω στους σκοπούς και τη δράση του ομίλου, και το οποίο διανέμεται δωρεάν.

ΣΤ)Η διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης.


ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του ομίλου ενδεικτικά αναφέρονται.

Α)Η διοργάνωση εκδρομών, περιπάτων, ορειβατικών αναβάσεων, επισκέψεων αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας και του εξωτερικού.

Β)Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών, εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων, αποκριάτικου καρναβαλιού, δενδροφυτεύσεων κ.λ.π.

Γ)Με την ανάπτυξη πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης στα μέλη του ομίλου, μέσα στην κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Δ)Με τη συνεργασία με άλλους φυσιολατρικούς, ορειβατικούς, εκπολιτιστικούς, και αθλητικούς φορείς της χώρας μας και γενικά με κάθε μέσο, που τα όργανα και οι τομείς του ομίλου θα θεωρήσουν απαραίτητο για κάθε εξυπηρέτηση των σκοπών του.

Protected by the Bad Bot Exterminator Pro